I pro Vás máme dobrou cenu


Informace pro návštěvníky

25.05.2009 20:54

1. Jáma pro jímku a septik
Plastový septik je určen pro zapuštění do terénu. Proto je potřeba před instalací septiku vyhloubit příslušnou jámu, jejíž parametry jsou dány rozměrem septiku a mírou jeho zapuštění.

Půdorys jámy = půdorysný rozměr septiku plus cca 40 cm

Hloubka jámy = míra zapuštění plus 15 cm
                            betonová deska plus 5-10 cm štěrku

2. Podloží
Další součástí požadované připravenosti je septikové podloží. Toto podloží se aplikuje na 5-10 cm vrstvu štěrku (štěrkodrtě).

Parametry podloží:
tloušťka: 15 cm
rozměr: půdorysný tvar septiku plus cca 15 cm
další údaje: armování "kari" sítí

Před osazením je nutné připravit betonové podloží a po usazení obetonovat plášť suchým betonem za současného napouštění jímky vodou.

Pokud v místě septiku hrozí výskyt spodní vody je potřeba zajistit vhodnou drenáží popř. jiným způsobem "odvodnění" místa instalace.

—————

Zpět